Standard plemene Portugalský vodní pes

                                      Portugalský vodní pes / Cao de Aqua Portugues

037g08-en-1

 

                                    Originál standardu v AJ (klik zde)

Portugalský vodní pes - anglicky Portuguese water dog - portugalsky Cao de aqua Portugués

Standard FCI č. 37/ 05.05.2010 /F

Datum zveřejnění platného standardu:  04.11.2008

Překlad do francouzštiny:
Jennifer Mulholland a Dr.J.-M. Paschoud

Překlad z francouzštiny:
Helena Dvořáková

Původ:  Portugalsko

Použití: při rybolovu a jako přinašeč, společenský pes.

Klasifikace FCI:

·                 Skupina 8 - přinašeči zvěře, lovečtí slidiči, vodní psi

·                 Sekce 3 - vodní psi

·                 Nepodléhá pracovní zkoušce

Celkový vzhled: je to středně velký pes, téměř kvadratického rámce, brakoidního typu. Jeho proporce působí harmonicky, vyváženě, je silný a svalnatý. Jeho osvalení, které se vyvíjelo v návaznosti na neustálé plavání, je obdivuhodné.

Důležité proporce: je téměř kvadratického formátu, délka těla je přibližně stejná, jako kohoutková výška. Poměr výška v kohoutku: hloubka hrudníku je 2:1, poměr délky mozkovny a nosní partie je 4:3. 

Použití/Povaha: vyznačuje se výjimečnou inteligencí, chápe a poslouchá s radostí všechny povely svého pána. Je to pes temperamentní, pracovitý, hrdý, ostrý, nenáročný a odolný vůči únavě. Jeho výraz je přísný, jeho pohled je živý a pronikavý. Je to výborný a vytrvalý plavec a potápěč, nerozlučný průvodce rybářů, jimž prokazuje nesčetné služby nejen při rybolovu, ale rovněž jako hlídač jejich člunů a majetku. Během rybolovu skáče spontánně do vody a plave, aby mohl přinést rybu, která uniká. Jedná také v případě, pokud se protrhne síť anebo rozváže lano. Tento pes je rovněž využíván jako spojka mezi člunem a břehem anebo opačně, i když vzdálenost je úctyhodná.

Hlava: vyvážených proporcí, silná a široká. Osa temene a osa nosního hřbetu jsou rovnoběžné. 

Část mozková:

Mozkovna: při bočním pohledu je o něco delší než čenichová partie (4:3); je klenutá, nejvýrazněji v oblasti týlního hrbolu, který je zřetelný. Při pohledu zepředu je temeno klenuté a má uprostřed patrnou rýhu. Čelo je mírně vyklenuté, dělicí rýha pokračuje až do dvou třetin délky temene. Nadočnicové oblouky jsou vystouplé.
Stop: je výrazný; je mírně za spojnicí vnitřních očních koutků. 

Část obličejová:

Nosní houba: je široká, nozdry jsou otevřené a dobře pigmentované. Černé u psů s černou srstí, a bílých, u hnědých barva nosu odpovídá odstínu srsti. Nos nikdy nesmí mít masovou barvu.
Čenichová partie: nosní hřbet je rovný, je užší v oblasti nosní houby, než v místě, kde vychází z lící. 
Pysky: jsou silné, zvláště vepředu; koutek není viditelný. Sliznice (patro, pod jazykem, dásně) jsou výrazně černé, u hnědých jedinců hnědé. 
Čelisti/Zuby: čelisti jsou silné, zuby zdravé, nejsou vidět, pokud je tlama zavřená. Špičáky jsou silné a dobře vyvinuté. Skus nůžkový nebo klešťový.
Oči: jsou střední velikosti, nepříliš hluboko uložené, kulaté, správně umístěné a mírně šikmé. Duhovka je černá nebo hnědá. Oční víčka, která jsou tvořená jemnou kůží, jsou černě orámovaná u černých zvířat a hnědě u hnědých. Spojivky nejsou vidět. 
Uši: jsou zavěšené nad linií očí, nesené svěšené podle hlavy, zadní okraj poněkud odstává. Jsou tenké, mají tvar srdce; jejich spodní konec nesmí dosahovat až pod hrdlo.                                                                                                                                                    standard


Krk: je rovný, krátký, oblý, svalnatý, dobře vsazený mezi lopatky, pyšně nesený; nemá ani kožní řasy, ani lalok.

Tělo:

Vrchni linie: rovná, vodorovná.
Kohoutek: je široký a nevýrazný.
Hřbet: rovný, krátký, široký a svalnatý.
Bedra: krátká a správně svázaná se zádí.
Zádˇ: vyvážených proporcí, mírně skloněná; kyčelní hrboly jsou symetrické a nezřetelné.
Hrudník: široký a hluboký, dosahující až k lokti, žebra jsou dlouhá a klenutá, dodávající hrudníku dostatečný objem.
Břicho: není příliš velké, je elegantně utvářené.
Ocas: nekupírovaný, středně vysoko nasazený. Silný u kořene, zeštíhlující ke špičce. Délkou nesmí přesahovat hlezenní kloub. Je-li pes vzrušený, nese jej stočený do prstence; takto nesený nesmí přesahovat přes polovinu beder. Ocas je výtečný pomocník při plavání a potápění.

Končetiny:

Hrudní končetiny: silné a rovné. Kolmo postavené. Mírně šikmá nadprstí se připouští.
Lopatky: při bočním a příčném pohledu je patrné, že lopatky jsou šikmo uložené a velmi svalnaté. 
Rámě: silné, střední délky.; jsou rovnoběžná se střední osou těla.
Nadloktí: středně dlouhé a silné. Rovnoběžné se střední osou těla.
Předloktí: dlouhé a silně osvalené.
Karpus: silně vyvinuté kosti, širší zepředu než ze strany. 
Metakarpus: silný a dlouhý.
Přední tlapka: je kulatá a plochá, prsty nejsou příliš klenuté ani moc dlouhé. Meziprstní blána dosahuje až téměř ke koncům prstů, je volná a bohatě osrstěná. Drápy jsou preferovány černé, ale v návaznosti na zbarvení srsti jsou přípustné bílé, žíhané nebo hnědé. Drápy se nedotýkají země. Střední polštářek je silný a tvrdý, ostatní polštářky jsou normální tloušťky.

Pánevní končetiny: rovné a velmi svalnaté. Nadprstí mírně šikmá se připouští.
Hýždě: dlouhé a svalnaté.
Stehna: silná, středně dlouhá, velmi svalnatá.
Podkolení: postavená rovnoběžně se střední osou těla.
Nohy: dlouhé a silně osvalené. Postavené rovnoběžně se střední osou těla. Mají správný sklon zepředu dozadu. Klouby a šlachy jsou silné.
Hlezno: silné.
Metatarsus: dlouhý, bez paspárků.
Zadní tlapky: ve všech bodech stejné jako přední.

Pohyb: je prostorný; ne krátký krok, lehký a dobře kadencovaný klus, energický cval.

Kůže: silná, pružná, nepříliš napjatá, vnitřní i vnější sliznice jsou preferovány dobře pigmentované.

Osrstění:

Srst: celý povrch těla je pokryt bohatou a odolnou srstí. Nemá podsadu. Jsou dva typy srsti: jedna varieta je dlouhá zvlněná srst, druhá je kratší a kudrnatá. Dlouhá srst je trochu lesklá a jemné konzistence. Kratší srst je hustá, bez lesku, s válcovitými kučerami. S výjimkou podpaží a tříselné řasy je celý povrch těla porostlý stejnou srstí. Srst tvoří na temeni chomáč zvlněné srsti u první variety, nebo kudrnatý u druhé. U dlouhosrsté variety je o něco delší srst na uších.
Zbarvení: zbarvení je černé nebo hnědé různých odstínů, nebo celé bílé. U jedinců černých a hnědých se připouští bílá barva na nosním hřbetu, na čele, na krku, na hrudi, na břiše, na konci ocasu, na koncích končetin, pod lokty pod hlezna. Bílé zbarvení nesmí být albinického založení, tedy musí být nosní houba, pysky a sliznice černě pigmentované, jako u černých a hnědě pigmentované u hnědě zbarvených jedinců. Částečný střih je typický pro toto plemeno, neboť srst bývá příliš dlouhá. Tito psi se stříhají od zádi až do poloviny těla, také se upravuje jejich čenichová partie a ocas, nikdy se nestříhá chocholka na hlavě.

Výška a váha:

Kohoutková výška:

·                 psi: od 50 do 57 cm, ideální výška je 54 cm

·                 feny: od 43 do 52 cm, ideální výška je 46 cm

Váha:

·                 psi mezi 19 – 25 kg

·                 feny 16 – 22 kg


Chyby: všechny odchylky od předešlého textu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na zdraví a pohodu psa.

Hrubé vady:

Hlava: příliš dlouhá, příliš úzká, plochá, špičatá;
Čenichová partie: příliš štíhlá nebo špičatá
Oči: světlé, vpadlé nebo vystouplé
Uši: špatně nasazené, příliš velké nebo složené
Ocas: hrubá, nesený svisle v akci nebo nesený rovně

Vylučující vady:

Povaha: bázlivost nebo agresivita. Všichni psi se zřetelnými anomáliemi psychického stavu nebo chování musí být vyloučeni.
Výška: příliš velký nebo příliš malý
Čelisti: předkus, podkus
Oči: skvrnité duhovky, nestejně velké nebo rozdílné formy, 
Uši: hluchota, ať vrozená či získaná
Ocas: kupírovaný, od narození zakrnělý, bezocasost
Metatarsus: paspárky
Osrstění: jiné, než stanovené standardem
Zbarvení: albinismus, částečná až úplná depigmentace nosní houby, každé jiné zbarvení, než jaké definuje standard

NB: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku

 

Barevné varianty PVP dle standardu

Portugalští vodní psi jsou standardem uznáni v barvě černé, černé s bílými znaky, bílé , hnědé a hnědé s bílými znaky.

U jedinců černých a hnědých se připouští bílá barva na nosním hřbetu, na čele, na krku, na hrudi, na břiše, na konci ocasu, na koncích končetin, pod lokty ,pod hlezny.

Pro ilustraci s laskavým svolením paní Silke Hollje-Schumacher uvádím fotografie různých barevných typů PVP :

Water_Elite_d`ArtagnanHnědý

copyrigh Cadamostos

Pennydale_Cleopatra-Bílý

copyrigh Cadamostos

Of_Zlazano_Feijoca-Černý

Copyrigh Cadamostos

Aquatass_Magic_Touch--Hnědý s bílými znakysoso_053

Copyrigh Cadamostos                                                                copyrigth Cadamostos

Bjoerklundens_Helgon_Lucian_Stjarrna-Černý s bílými znakyFDiverChDelSursMakinAllTheRightMoves

Copyrigh Cadamostos                                                            Copyrigt CadamostosJak se stříhá PVP

Když jsem si pořídila PVP  a rozhodla jsem se , že budu psa vystavovat, byl docela problé zjistit , jak přesně by měl být ostřihaný. V psích salonech mne většinou  odmítali s tím , že neví jak psa upravit. Cenné rady jsem pak získala od chovatelky paní Bergerové a postupně jsem s majitelkou salonu, která byla ochotná se střih naučit propracovávala k dokonalosti a správné úpravě srsti. Na českých webových stránkách se mě přesný návod nepodařilo najít až na stránkách PWDCA jsem byla úspěšná. Tady je tedy postup úpravy  PVP vlnitá srst, střih "lví"( jiný na výstavách v ČR není povolen) :

strih

Hlava : Hlava je setříhána tak,aby plynule navazovala na srst těla , na hlavě se nikdy nestříhá a vytváří ležerní vzhled( na rozdíl od kudrnatých , kde se setříhává a vytváří širokou kulovitou lebku). V zahraničí jsou často uši sestřiženy k hranici čelisti, u nás chovatelé nechávají srst volně růst a nezastřihávají

Tlama: Celá tlama je ostříhána a to od vnějšího koutku oka směrem k líci( ke koutku tlamy) a pod čelist.Nikdy nestříhat krk nebo pod ušima.

Přední strana: Srst na přední polovině těla se u vlnitých psů netříhá, měla by být dlouhá nejméně 3 palce

Přední nohy: Jsou sestříhány tak, aby plynule navazovaly na hrudník, tlapy dokulata

Zadní nohy : Zcela sestříhány,stejně jako břicho

Zadní část těla : Hranicí stříhání je začátek hrudníku( nahmatejte první žebro od zadní části těla)

Ocas: na 1/4 až 1/3 nechat srst v plné délce

Na těchto stránkách najdete krásný obrázek s popisem

http://www.pwdca.org/assets/docs/grooming/wavylion.pdf

Pozn. 1palec asi 26 mm

 

                                                         Holení štěněte od Lenky Markovičové CHS Jemalle  :


Co budeme potřebovat:
- holící strojek
- nůžky
- starý ručník
- oční kapky (můžou být, nemusí)
- v záloze pomocníka v podobě silného manžela/ky, případně souseda/ky
- pevné nervy
- a samozřejmě štěně 


Pracovní postup
1. Psychicky se připravíme na holení :-D (povzbuzení jakéhokoliv druhu možné, pouze s alkoholem opatrně).

2. Štěně budeme holit na zemi. Nehrozí mu tak pád z výšky, rozhodne-li se naši zkrášlovací činnost bojkotovat útěkem. Zručnější můžou pracovat na stole.

3. Polapíme štěně, zaklekneme a posadíme ho před sebe, zády k nám. Vysvětlíme mu, že bude nejkrásnější na světě. Většinou si nechá lépe domluvit, když je unavené. Do druhé ruky vezmeme holící strojek už ve stavu provozuschopném, s dostatečně dlouhým kabelem pro pohyb po celé místnosti (při útěkových manévrech štěněte totiž většinou zapomeneme strojek odložit).

4. Štěně znehybníme odborným hmatem "drž nebo uvidíš" (ale co???) kolem krku a hlavy. Zapneme strojek, s bohorovným klidem přejdeme výraz "myslíš to vážně?" a jdeme na to.

5. Začneme čumákem, neb holící hlavice je chladná pro úpravu citlivých partií kolem očí, nosu a pysků. Snažíme se zachovat 3 spojnice - vnější koutek oka a koutek tlamy, vnitřní koutky očí mezi sebou a zespodu koutky tlamy. Ujede-li ruka, nic se neděje, srst kupodivu doroste.

            

6. Tak, a je to! Zchladíme strojek. Možno využít jako oddychový čas ke zklidnění rozklepaných rukou, případně se povzbudit do další činnosti (viz bod 1.)

7. Tělíčko. Štěně postavíme čumákem před sebe, možno také položit na bok. Případnou snahu štěněte přesvědčit nás o nerozumnosti našeho počínání stylem "spas se kdo můžeš" zarazíme a štěně dáme do výchozí pozice. Nahmatáme poslední žebro, které tvoří hranici pro střih zadní partie a jedemééé... jeden bok, druhý bok, ocásek, nožky. Opatrně kolem konečníku a pozor na kožní řasu ve slabině, ta se oholí později, až budeme mít štěně položené na zádech.
Nezapomeneme vystříhat tlapky mezi prsty a mezi polštářky. Kdo si netroufne strojkem, může použít nůžky.

                

8. Zchladíme strojek a hurá na bříško a slabiny. Předtím doporučuji na sebe položit ručník a až na něj štěně. Oholené chlupy jsou prevít a rády se zapichují do nohou. Štěně položíme na záda a opatrně začneme holit vnitřní strany nohou a slabiny. Kůži ve slabinách napínáme tak, aby se netvořil kožní záhyb, který by mohly zachytit zuby holící hlavy.

    

9. Štěně prohlédneme ze všech stran a dočistíme strojkem, co je třeba. Oči můžeme vykapat očními kapkami, mohly se tam přece jen dostat drobné chloupky při holení čumáku.

  

10. Holení zmohlo štěně natolik, že usnulo... Uuuuffff! Setřeme pot, uvolníme se a pomalu necháme klesnout hladinu adrenalinu v krvi.

Dostali jste se až sem??? Skvělé, gratuluji, úspěšně jste zvládli první holení a jste prostě jedničky!!! Odměnou Vám budiž krásně upravené, sladké portí miminko!
Není výsledek úplně dokonalý? Nevadí, příště už to bude na jedničku s hvězdičkou!

Po holení se může štěně nějakou chvíli drbat, ostříhané partie ho mohou svědit. Přejde to, věřte mi. Pomůže i vykoupání, odstraní se drobné chloupky z těla.
Pokud štěně není čisté, koupeme před stříháním. Odrostlejší štěně a dospělého psa koupeme vždy před úpravou.

 

Moc děkuji autorce za možnost zveřejnění na mých stránkách !!

 

PRA-PRCD

Progresivní atrofie sítnice (PRA)

Progresivní atrofie vzniká degenerací sítnice a může vést až k oslepnutí psa. Tato geneticky podmíněná choroba postihuje mnoho plemen psů. Statistiky dokazují, že u Portugalských vodních psů se tato choroba projevuje teprve v pozdním věku. U většiny případů začíná ve věku 3-5 let nebo později.

Zprvu postižený pes vidí hůře v noci, za šera nebo špatného osvětlení. Choroba může vést až k úplnému oslepnutí.

Onemocnění psa lze rozeznat pomocí elektoretinogramu ve stáří dvou let. .

Informace o onemocnění PRA-PRCD

Pozdní forma PRA, označovaná PRA-PRCD (progressive rod-code Degeneration), je jednou z mnoha forem defektů sítnice.

Při PRA-PRCD nejdříve odumírají tyčinky. Prvními příznaky onemocnění, proto bývá šeroslepost. Zhoršení zraku psa za šera bývá první symptom, který si chovatelé obvykle povšimnou. Pes se obtížně orientuje, vráží do překážek, má rozšířenou zornici i při přímém dopadu světla do oka (při fotografování psovi výrazně svítí oči), zhoršuje se periferní vidění. Později začnou degenerovat na sítnici také čípky. Poslední fází onemocnění je šedý zákal čočky a úplná ztráta zraku. Porucha vzniká až po normálním vyvinutí fotoreceptorů. Degenerace neprobíhá stejně na celé sítnici. Spodní část sítnice je postižena dříve a mnohem intenzivněji, ačkoliv to při vyšetření oftalmoskopem není zřejmé.

Onemocnění se dá klinicky rozpoznat při dospívání psa. Klinická diagnóza PRA-PRCD (elektroretinogramom nebo oftalmoskopiou) je poměrně složitá hned z několika důvodů:

·                 existuje několik typů poruch zraku u psů

·                 nemoc se může rozvinout v různém věku psa

·                 nemoc je různě vážná v závislosti na plemeno

PRA-PRCD je dědičná vada. Způsob dědičnosti poruchy je dobře známý. Byla identifikována kauzální mutace PRCD, která je děděna autozomálně recesivní. Gen PRCD se nachází na 9. psům chromozomu (CFA9). Celkem bylo testováno více než 100 afektovaná psů 13 různých plemen popř. varianta plemene. U všech afektovaná jedinců byla prokázána mutace G1298A.

Autozomálna recesivní dědičnost znamená:

Aby se nemoc projevila, musí jedinec zdědit vadný gen od obou rodičů. Postižený se v tomto případě označuje jako mutovaný homozygot . Pokud jedinec zdědí vadný gen jen od jednoho rodiče, nemoc se u něj neprojeví. Tento jedinec ale bude nositelem vadného genu av případě rozmnožování hrozí riziko, že ho přenese na své potomky. Přenašeč se nazývá heterozygot . Zdravým homozygotů se označuje jedinec, který má od obou rodičů normální variantu genu.

 

V současné době neexistuje terapie PRA-PRCD. Jediný způsob, jak na nemoci vyhnout spočívá ve vyřazení postižených jedinců z chovu, tedy preferováním geneticky zdravých psů. Výjimečně může být do chovu připuštěn i heterozygotní pes, pokud má jiné žádoucí vlastnosti. Musí být ale vždy spojen s geneticky zdravým psem (zdravým homozygotů). V těchto případech je nezbytné provést správnou diagnózu onemocnění.

Klinicky se vyšetřuje elektroretinogramom (ERG) nebo oftalmoskopiou. Elektroretinogramu identifikuje postižené jedince mnohem dříve než Oftalmoskopy (např. u pudlů EGR ukazuje postižení mezi 9 až 12 měsícem věku, ale Oftalmoskopy až ve 3 až 5 letech). Použití ERG testu je při stanovení PRCD velmi přesné.

Spolehlivou metodou diagnózy je genetický test . Testovaným materiálem je malý vzorek krve nebo stěr ústní sliznice. Odběr materiálu není pro zvířata bolestivý. Genetický test stačí provést jednou za život jedince. Pes tak nemusí být vystavován opakovanému prohlížení očního pozadí. Plemena trpící PRA-PRCD:

·                 American Eskimo Dogs

·                 Australian Cattle Dogs

·                 Australian Shepherds

·                 Australian Shepherds, Miniature

·                 Australian Stump Tail Cattle Dogs

·                 Chesapeake Bay Retrievers

·                 Chinese Crested Dogs

·                 Cockapoos

·                 Cocker Spaniels (American)

·                 Dwarf Poodles

·                 English Cocker Spaniels

·                 Entlebucher Mountain Dogs

·                 Finnish Lapphunds

·                 Goldendoodle

·                 Golden Retrievers

·                 Karelian Bear Dog

·                 Kuvasz

·                 Labradoodles

·                 Labradoodles, Australian

·                 Labrador Retrievers

·                 Lapponian herders

·                 Miniature Poodles

·                 Norwegian Elkhound

·                 Nova Scotia Duck Tolling Retrievers

·                 Portuguese Water Dogs

·                 Spanish Water Dogs

·                 Swedish Lapphunds

·                 Toy Poodles

·                 Yorkshire terriers

Procentuální zastoupení přenašečů PRA-PRCD v populaci některých ras: Labradorský retrívr - více než 24% přenašečů v populaci (mutování homozygoty asi 2%)

Pudlík (miniaturní a toy) a kokršpaněl - byl prokázán vyšší výskyt přenašečů než u labradorských retrívrů.Portugalský vodní pes - více než 40% přenašečů v populaci.

Výzkumy dělané na Cornell University 's James A. Barker Institute for Animal Health a na The Fred Hutchinson Cancer reset Center v Seattle ukázaly, že genetický defekt zodpovědný za PRCD u psů odpovídá lidskému genetickému defektu způsobujícího jednu z mnoha forem "retinitis pigmentosa" u lidí.

Na závěr je třeba zdůraznit, že příznaky, které ukazují na PRA-PRCD mohou doprovázet i jinou oční vadu.Je mnoho typů PRA, ale jen některé jsou PRA-PRCD, která se dá geneticky identifikovat. Podobně se projevují i ​​další dědičné vady očí, jako noční slepota Briard (congenita Stationary night blindness = CSNB) a anomálie oka kolií (Collie eye anomálie = CEA).

Tabulka dědičnosti PRCD/PRA

Rodič 1 
(Parent 1 Status)

Rodič 2 (Parent 2 Status)

Zdravý (Normal/Clear)

Nositel vlohy (Carrier)

Postižený (Affected)

Zdravý (Normal/Clear)

Všichni (All) = Zdravý (Normal/Clear)

1/2 = Zdravý (Normal/Clear) 
1/2 = Nositel vlohy (Carrier)

Všichni (All) = Nositel vlohy (Carrier)

Nositel vlohy (Carrier)

1/2 = Zdravý (Normal/Clear)
1/2 = Nositel vlohy (Carrier)

1/4 = Zdravý (Normal/Clear) 
1/2 = Nositel vlohy (Carrier) 
1/4 = Postižený (Affected)

1/2 = Nositel vlohy (Carrier)
1/2 = Postižený (Affected)

Postižený (Affected)

Všichni (All) = Nositel vlohy (Carrier)

1/2 = Nositel vlohy (Carrier)
1/2 = Postižený (Affected)

Všichni (All) = Postižený (Affected)

Vysvětlivky:

A Clear = Zdravý homozygot, který má od obou rodičů normální variantu genů, nikdy nebude postižen tímto onemocněním a ani nepředá potomkům vadný gen. Může být pářen s partnerem A, B i C.

B Carrier = přenašeč - heterozygot, který má od jednoho rodiče zmutovaný gen - sám nebude nikdy postižen slepotou, ale při nevhodném spojení může produkovat nemocná štěňata. Může být pářen s partnerem A.

C Affected = postižený - mutovaný homozygot, který zdědil od obou rodičů vadný gen - dříve či později oslepne, pokud dříve nezemře. Pokud jde o jinak velmi kvalitního jedince - může být pářen s partnerem

Zdroje

1.               Zangerl B, Goldstein O, Philp AR, Lindauer SJ, Pearce-Kelling SE, Mullins RF, Graphodatsky AS, Ripoll D, Felix JS, Stone EM, Acland GM, Aguirre GD: Identica Mutation in a novel retinal gene Causes progressive rod-cone Degeneration in dogs and retinitis pigmentosa in humans, PMID: 16938425

2.               Lippmann T, Jonkisz A, Dobosz T, Petrasch-Parwez E, Doplen JT, Dekomien G: Haplotype-defined Linkage region for gPRA in Schapendoes dogs, Molecular Vision 2007; 13:174-80

3.               Gabriele Dekomien: Kandidatengenanalyse für generalisierte progressive Retin-Atrophie in dreißig Hunderassen, Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften der fakulta für Biologie der Ruhr-Universität Bochum angefertigt in der Medizinischen fakulta Abteilung für Humangenetik, 2002

4.               Aguirre GD, Laties A: Pigment epithelial dystrophy in the dog, Exp. Eye Res. 23: 247,1976

5.                Beránek J, Vít PJ: Praktická oftalmologie psa, Medicus Veterinarius, 1995/11, 57-58, 69-84

6.                Genomia

 

Zakladatelé moderního chovu PVP

Historie plemene

Existence Portugalského vodního  psa podél Algarve na pobřeží Portugalska lze vysledovat již ve velmi vzdálených časech.. Existují důkazy, které naznačují, že v předkřesťanských dobách, byl "vodní pes" považován za téměř  za posvátného, a  byly vyměřeny přísné tresty pro ty, kteří   "vodního  psa" zabili..  První písemný popis Portugalského  vodního  psa se datuje k roku 1297, a popisuje příběh  o umírajícím námořníkovi, který byl  z moře  zachráněn psem, který měl "černou hrubou srst, ostřihanou od  prvního žebra  a chomáč chlupů na špičce  ocasu ". 

Vzhledem k historickému střihu , který se stále   použitívá, některé zprávy popisují plemeno jako "pes Lev".

 Říká se, že  pudl, Kerry Blue Terrier, a irský vodní španěl jsou možní předci "vodního psa".

V minulosti  toto plemeno existovalo všude podél pobřeží Portugalska. Tento vyvážený pracovní pes byl ceněný rybáři jako společník a hlídací pes. Žil na rybářských  člunech, naháněl  ryby do sítí, podával  ztracené náčiní nebo potrhané sítě, pracoval také  jako kurýr, který nosil zprávy z lodi na loď, nebo z lodí na břeh.

 Pro tyto úkoly bylo,  nutné , aby psi byli vynikající plavci  a dokonce byli schopni  se  i potápět . Jak je uvedeno v standardu plemene, tento pes je  výjimečné inteligence , loajální společník , který vždy oddaně slouží svému pánu.

V Portugalsku je plemeno nazýváno Cão de Agua . "Cão" znamená "pes",  "de Agua" "vody". V jeho rodné zemi, je pes také známý jako Portugalský  rybářský pes.. 

Cão de Agua de Pelo Ondulado je  název pro  dlouhosrstá variantu, a Cão de Água de Pelo Encaracolado je název pro kudrnaté variantu.

V roce 1930,   se Vasco Bensaude, bohatý portugalský obchodník , milovník psů, setkal s Portugalským  vodním psem . Když se seznámil s tím co tito psi dokáží  , a ačkoli už bylo jen  pár psů stále pracují na lodích rybářů, získal psa jménem "Leao". "Leao" (1931-1942), který  byl zakládajícím otcem moderního plemene a  podle kterého byl založen původní standard plemene. První vrh se narodil 1. května 1937, v  Algarbiorum  Kennels.

leao Laeo

Asi po  30 letech byl   Portugalský vodní pes dovezen   do Ameriky.   Zásluhy o  objevení PVP pro Spojené státy mají Deyanne a Herbert Miller j. Jejich první dovezený Portugalský vodní pes se narodil 12.7.1968,a byl potomek  psa Leao .  Pojmenována byla Renascenca to Al Gharb a do USA dorazila  12. září 1968.  Byla také známá jako "Chenze" a je  fenkou základatelkou  Farmion  Kennels. "Chenze" se dožila 15 let. 

 

Renascenca do Al Gharb Chenze

Vůbec první  PVP , který  vyhrát Best in Show byl  Ch.. Charlie de Alvalade, 30. června, 1984. Byl hnědý, kudrnatý, narodil se dne 16. května 1978 a  byl dovezen do Spojených států z Portugalska  Deyanne a Herbert Miller, Jr.  Byl to  první americký Champion.  V USA rostla popularita tohoto plemene a    zvyšoval se počet chovaných psů . V roce 1990  počet registrovaných psů činil 601 , 649 v roce 1991, 803 v roce 1992, 826 v roce 1993, 792 v roce 1994, a 919 v roce 1995. 

Charlie de Alvalade Ch. Charlie de Alvalade

 

Čerpáno a volně přeloženo  ze stránek Portuguese Water Dog Club of America

 

Dysplazie Kyčelního kloubu DKK(HDD)

Dysplazie kyčelního kloubu je běžné onemocnění objevující se u větších a těžších psů.Když má pes dysplazii kyčelního kloubu , kyčelní kloub na zadní noze je nesprávně utvářen.Při zátěži se kloub stále více uvolňuje , chůze je nenormální a může dojít k artritidě. DKK může být ujištěna  jen rentgenem, ale jisté příznakymohou problém naznačovat( pes chodí nezvyklým způsobem, poskakuje místo aby šel plynule, používá nohy spojitě, má potíže při vstávání a lehu na břiše a vždy sedí s nohama na jedné straně).Když je dospělý dokáže se přispůsobit životu se špatnou kyčlí, ale během několika let se u něj vyvine artritida může se stát téměř nepohyblivým.

Nejčastěji postiženými plemeny jsou: bernardýn, bulmastif, novofundlandský pes, bernský salašnický pes, zlatý retrívr, rotvajler, mastif, čau-čau, velký knírač, německý ovčák, gordon setr.. Nejméně postižená plemena jsou chrti, kolie, belgický ovčák, sibiřský huski, dalmatin, špic, flat-coated retrívr …

Výskyt ovlivňuje tělesná výška, váha a rychlost růstu. Bylo prokázáno, že riziko výskytu DKK u obřích plemen je 50krát  a u velkých plemen 20krát vyšší než u malých a středních plemen. Na druhou stranu, i pokud se dysplazie vyskytne u jedince malého plemene, nemusí být klinické příznaky nemoci tak výrazné a proto k diagnostice  často ani nedochází. Dysplazie kyčelního kloubu je na pohlaví nezávislé onemocnění a v 89% případů postihuje oba kyčelní klouby.

Příčiny vzniku DKK

Hlavní roli při vzniku DKK hraje dědičnost. Bylo zjištěno, že při křížení dvou negativních jedinců (bez DKK) je podle různých výzkumů v průměru 26% (16 – 43 %) pravděpodobnost, že jejich potomek bude mít pozitivní nález. Při páření jednoho pozitivního (nemocného) a jednoho negativního (zdravého) jedince je to až 48 % (25 – 62%), u dvou pozitivních rodičů pak je 77% (46 – 93%) pravděpodobnost postiženého potomka. Při zvyšujícím se stupni DKK u rodičů roste statisticky četnost a stupeň postižení i u potomků, bez ohledu na to, nese-li vadné geny otec nebo matka.

Manuální diagnostika DKK

Prokazujeme nestabilitu kyčelního kloubu pomocí Ortolaniho testu po vyblokování svalového tonu pomocí  narkózy. Nejlépe je vybavitelný u mladých jedinců do 4 - 8 měsíců. Později  mohou sekundární změny fixovat hlavici v jamce. Pacient je v boční poloze, kyčel a koleno v  úhlu 90 stupňů. Princip spočívá ve snaze vytlačit hlavici kyčelního kloubu na okraj jamky (nestabilita), přičemž po abdukci opět zapadne, často s dobře slyšitelným kliknutím.

Rentgenologická diagnostika DKK

Rentgenologická diagnostika přesného stupně dysplazie není ve věku od 4. – 11. měsíce možná, protože zhruba u 20% testovaných jedinců se výsledek může ať už k horšímu nebo k lepšímu ještě změnit. Platí ale, že u zvířat, u nichž není v tomto období zjištěna dysplazie, může dojít od 12. měsíce ke změně většinou maximálně o jeden stupeň, to znamená, že většinou nezjistíme horší stav, než je lehká forma DKK.  Lehká forma dysplazie se může s věkem buď upravit na negativní - zdravý jedinec, zůstat na lehkém stupni, nebo se zhoršit na střední stupeň dysplazie. U jedinců, u nichž byl v raném věku zjištěn střední nebo těžký stupeň většinou výsledek zůstává.

Posouzení RTG DKK

Minimální věk pro posouzení snímků na vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů je 12, 18 nebo 24 měsíců podle plemene a požadavků chovatelských klubů. Vyšší věk je požadován zejména u obřích plemen.

Pro zhotovení oficiálního snímku je nutná sedace psa k vyblokování svalového tonu a pro umožnění optimální polohy. Snímek se zhotovuje na zádech, s nataženými a mírně vtočenými pánevními končetinami, kyčelní klouby, kolena i hlezenní klouby uvedeme do extenze. Končetiny musí probíhat paralelně, tak, aby čéšky byly na snímku uprostřed stehenní kosti. Pánev nesmí být rotovaná.

 

Hodnocení podle FCI :

STUPEŇ  DKK

POPIS

A

negativní, bez příznaků dysplazie

Kongruentní hlavice a acetabulum, Norberg – Olssonův úhel je 105 stupňů a více. Kraniolaterální okraj acetabula je ostře ohraničený a mírně zaoblený, kloubní štěrbina je úzká a pravidelná, střed hlavice leží mediálně od dorzálního okraje acetabula

B

hraniční dysplazie, přechodný stupeň   

Mírná inkongruence, střed hlavice leží mediálně od DOA, N-O úhel je 105 a více. Nebo jsou hlavice femuru a acetabulum kongruentní a úhel je nižší než 105.

 C 

mírná dysplazie 

Kloubní plochy jsou inkongruentní, N-O úhel je větší než 100. Kraniolaterální okraj je mírně oploštělý, střed hlavice je na úrovni DOA. Mírná artróza.

D

střední dysplazie

Výrazná inkongruence se subluxací, střed hlavice leží laterálně od DOA. N-O úhel je více než 90 stupňů. Kraniolaterální okraj acetabula je oploštělý a/nebo jsou zřetelné příznaky artrózy.

E

těžká dysplazie 

Výrazné změny v kyčelním kloubu jako subluxace nebo luxace, N-O úhel je méně než 90 stupňů.Výrazné oploštění kraniolaterálního okraje acetabula , deformace hlavice, další příznaky artrózy.

 

Prevence DKK

Selekce chovných zvířat se provádí díky rtg diagnostice a standardizovanému vyhodnocování snímků. Tím může docházet k páření pouze zdravých zvířat. I  taková však mohou být nositeli defektních genů, které se neprojevily díky pozitivnímu vlivu prostředí . Bylo zjištěno, že 63% potomků od rodičů, kteří byli prostí dysplazie je rovněž prostých, 37 % však  nese defektní geny, to znamená, že dysplazie se u nich neprojevila jen díky vlivu vnějšího prostředí. Proto se pářením těchto jedinců může objevit dysplazie u jejich potomků a tato  selekce je tudíž pomalá a účinná jen do určitého rozsahu. Vyšším stupněm je selekce rodičů na základě fenotypu a rtg vyšetření jejich potomků. Tato selekce je z hlediska ozdravění chovu efektivnější. Kromě potomků lze testovat i ostatní příbuzné, prarodiče, sourozence apod. Čím bližší příbuzní, tím vyšší procento dědičných vloh. Nejvyšší vypovídací hodnotu mají potomci, před prvním připouštěním chovných zvířat i jejich sourozenci a rodiče.

Dysplazie kyčelního kloubu je nejčastějším ortopedickým onemocněním u velkých plemen psů. Cílem rentgenologické diagnostiky je zajistit genetickou kontrolu onemocnění  vzhledem k populaci a poskytnout předpověď onemocnění a jeho závažnosti  u jedince dlouho před tím, než  se vyvinou klinické příznaky.

Čerpáno z článku MVDr. Pavly Hyclová 

 

GM 1

GM1-Ganglisidóza je lysozomální střádací onemocnění, které vede k neurologickým problémům. V důsledku nedostatku enzymu beta-galaktosidázy dochází k ukládání GM1-gangliosidů a oligosacharidů v mozkové tkáni. Neurologické potíže se objevují již od 4. měsíce věku, postižení psi trpí paralýzou končetin a spasticitou svalů. Většina psů s touto nemocí uhyne kolem 8. měsíce.
Znaky dědičnosti
GM1-Gangliosidóza se dědí jako autozomálně recesivní znak. To znamená, že můžeme rozlišit psy zdravé (homozygoti, obě alely bez mutace), postižené (homozygoti, alely mutované) a přenašeči (heterozygoti).
Přenašeči mohou šířit onemocnění v populaci. Klíčem ke kontrole onemocnění je spolehlivá informace o psech prostých mutace.

Již byl identifikován genetický defekt způsobující toto onemocnění. DNA testem můžeme přímo zjistit zodpovědnou mutaci. Tato metoda poskytuje velmi přesné výsledky a může být použita v každém věku. Umožnuje nejen rozlišení postižených a zcela zdravých jedinců, ale i identifikaci klinicky zdravých nosičů mutované alely. 


Test na GM1 je nezvratný. Pes může být DNA testovaný a může být zjištěno , že je buď "Normal" - čistý , bez nálezu nebo "Carrier" - přenašeč. Jestli je pes přenašeč , pak musí být v chovu využit se psem , který je Normal , aby měli zdravá štěňata.

Ve zkratce o historii i současnosti.

Portugalský vodní pesPortugalští vodní psi jsou starodávné plemeno, podle některých zdrojů zde žili už před mnoha staletími ,ať už  v tomto, nebo podobném typu. První zprávy o tomto plemeni se objevují kolem 8.století našeho letopočtu, kdy byli využíváni jako pracovní psi na rybářských lodích. Pomáhali rybářům z moře vytahovat potrhané sítě, nosili zprávy mezi loděmi a dokonce naháněli hejna ryb do sítí.Jsou to psi mimořádně inteligentní, podle tabulky Pracovní inteligence a poslušnosti uvedené v knize Stanlyho Corena , jsou spolu s Velkým kníračem na 28.místě ze 79 posuzovaných plemen a patří tak do skupiny nadprůměrných psů. Dosahují úspěchů v mnoha  druzích psích sportů, v zahraničí jsou hojně využíváni jako vodní záchranáři, kteří neváhají do rozbouřeného moře skočit z útesu nebo vrtulníku.

Portugalský vodní pesU nás v České republice  jich zatím není mnoho. Chovatelé si pečlivě vybírají komu štěně prodají, často zájemce odmítnou pokud si nejsou jisti , že se psům dostane péče, kterou si zaslouží.

Tito psi  nemají podsadu, pes nelíná  a proto se výborně hodí pro alergiky . PVP má dva typy srsti : kadeřavou  a vlnitou. Oba dva tyto typy je nutné několikrát za týden vykartáčovat, jinak se začne nepříjemně zacuckávat .Je důležité na česání zvykat psa již od štěněte. Zvykne si velmi rychle a dokonce to pro něj může být i velmi příjemné, obzvlášť když přidáte i masáž , kterou moji psi opravdu milují a dokáží si o ni sami říct . Odměnou vám bude nádherný pes s krásnou srstí, která dodá jeho vzhledu ušlechtilosti a majestátnosti.  Pokud není pes  určen  na výstavy , kde je předepsán specifický „lví“střih, může se ostříhat celý a úprava je pak úplně bez problémů, postačí jen po procházce srst mírně přejet kartáčem.

Ke Carince  zanedlouho přibyla Arletka Černobílá Elegance, samozřejmě taky Portík. Je to typická představitelka svého plemene. Veselá, zvědavá, Portugalský vodní pessršící energií  ,radostí ze života , z přítomnosti své psí kamarádky a hlavně svého člověka. Už jsme spolu dosáhly titulu Junior šampiona ČR .  Výstavy nás moc baví , poznaly jsme při nich  spoustu lidí a psů a  našly jsme si mezi nimi své nové přátele a kamarády.

Prostě život s Portíky rozhodně není nuda, jsou vám neustále nablízku, jsou velmi empatičtí, reagují na vaše pocity a nálady , umí vás rozveselit a nebo jen tak ležet u vašich nohou a užívat si vaší  přítomnosti. Pokud máte tvrdé metody výchovy a výcviku na Portugalského vodního psa zapomeňte.Když ,ale budete k tomuto psovi laskaví , důslední a on vám bude důvěřovat udělá vše proto, aby se vám zavděčil a odměnil svou láskou a věrností.Best breeder webdesign Best breeder webdesign

© 2013-2015 Rei Pescador. Tvorba luxusních stránek pro chovatele